Ändringsförfattning SKOLFS 2014:18

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:94) om ämnesplan för ämnet hälsa i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039) och 2 kap. 13 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2014-04-16
Ikraftträdandedatum: 2014-07-01
Tryckdatum: 2014-05-09
Nyckelord Gymnasieskola, Yrkesprogram, Ämnesplan
Historik: 2010:94 Grundförfattning
  2010:94 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2014:18 ÄndringsförfattningPDF