Ändringsförfattning SKOLFS 2014:25

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:176) om nationella kursprov i gymnasieskolan läsåret 2014/2015

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 8 kap. 3 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2014-05-28
Ikraftträdandedatum: 2014-07-15
Tryckdatum: 2014-06-13
Nyckelord Gymnasieskola, Kursprov, Prov
Historik: 2013:176 Grundförfattning
  2013:176 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2014:25 ÄndringsförfattningPDF