Ändringsförfattning SKOLFS 2014:26

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:177) om nationella kursprov i kommunal vuxenutbildning andra kalenderhalvåret 2014 och första kalenderhalvåret 2015

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 10 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2014-05-28
Ikraftträdandedatum: 2014-07-15
Tryckdatum: 2014-06-13
Nyckelord Kursprov, Prov, Vuxenutbildning
Historik: 2013:177 Grundförfattning
  2013:177 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2014:26 ÄndringsförfattningPDF