Ändringsförfattning SKOLFS 2014:27

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:42) om kurser för handels- och administrationsprogrammet

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 5 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2014-06-09
Ikraftträdandedatum: 2014-07-15
Tryckdatum: 2014-07-01
Nyckelord Gymnasieskola, Kurs, Yrkesprogram
Historik: 2010:42 Grundförfattning
  2010:42 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2014:27 ÄndringsförfattningPDF