Ändringsförfattning SKOLFS 2014:33

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:53) om kurser för naturvetenskapsprogrammet

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 5 § gymnasieförordningen
Beslutsdatum: 2014-06-09
Ikraftträdandedatum: 2014-07-15
Tryckdatum: 2014-07-01
Nyckelord Gymnasieskola, Högskoleförberedande program, Kurs
Historik: 2010:53 Grundförfattning
  2010:53 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2014:33 ÄndringsförfattningPDF