Ändringsförfattning SKOLFS 2014:37

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:124) om ämnesplan för ämnet moderna språk i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039) och 2 kap. 13 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2014-06-09
Ikraftträdandedatum: 2014-07-15
Tryckdatum: 2014-07-01
Nyckelord Gymnasieskola, Högskoleförberedande program, Ämnesplan
Historik: 2010:124 Grundförfattning
  2010:124 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2014:37 ÄndringsförfattningPDF