Upphävd: Den här författningen upphävdes 2016-04-20.
Ändringsförfattning SKOLFS 2014:42

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:36) om villkor för behörighet och introduktionsperiod för lärare och förskollärare med utländsk utbildning

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 3 kap. 2 § förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare
Beslutsdatum: 2014-06-26
Ikraftträdandedatum: 2014-07-15
Tryckdatum: 2014-07-04
Nyckelord Behörighet, Förskollärare, Lärare, Lärarlegitimation, Utländsk utbildning
Historik: 2011:36 Grundförfattning
  2011:36 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2014:42 ÄndringsförfattningPDF