Ändringsförfattning SKOLFS 2014:47

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:147) om utformningen av gymnasieintyg efter introduktionsprogram i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 8 kap. 28 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2014-06-26
Ikraftträdandedatum: 2014-08-01
Tryckdatum: 2014-07-18
Nyckelord Gymnasieskola, Introduktionsprogram, Intyg
Historik: 2011:147 Grundförfattning
  2011:147 Senaste lydelse
  2011:147 Senaste lydelse
  2020:63 Ändringsförfattning
  2023:104 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2014:47 ÄndringsförfattningPDF