Ändringsförfattning SKOLFS 2014:5

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:261) om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2014-01-16
Ikraftträdandedatum: 2014-02-25
Tryckdatum: 2014-02-11
Nyckelord Gymnasieskola, Ämnesplan
Historik: 2010:261 Grundförfattning
  2010:261 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2014:5 ÄndringsförfattningPDF