Ändringsförfattning SKOLFS 2014:53

Föreskrifter om ändring i Statens skolinspektions föreskrifter (SKOLFS 2011:154) om ansökan om godkännande som huvudman för fristående skola

Utges av: Statens skolinspektion
Bemyndigande: 15 kap. 3 § skolförordningen (2011:185) och 14 kap. 2 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2014-09-25
Ikraftträdandedatum: 2014-12-15
Tryckdatum: 2014-10-16
Nyckelord Ansökan, Fristående skola
Historik: 2011:154 Grundförfattning
  2011:154 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2014:53 ÄndringsförfattningPDF