Ändringsförfattning SKOLFS 2014:54

Föreskrifter om ändring i Statens skolinspektions föreskrifter (SKOLFS 2011:155) om betygsrätt för vuxenutbildning

Utges av: Statens skolinspektion
Bemyndigande: 6 kap. 19 och 26 §§ förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2014-09-25
Ikraftträdandedatum: 2014-12-15
Tryckdatum: 2014-10-16
Nyckelord Ansökan, Betyg, Vuxenutbildning
Historik: 2011:155 Grundförfattning
  2011:155 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2014:54 ÄndringsförfattningPDF