Ändringsförfattning SKOLFS 2014:55

Föreskrifter om ändring i Statens skolinspektions föreskrifter (SKOLFS 2012:26) om ansökan om att anordna delar av undervisningen på engelska

Utges av: Statens skolinspektion
Bemyndigande: 15 kap. 3 § skolförordningen (2011:185)
Beslutsdatum: 2014-09-25
Ikraftträdandedatum: 2014-12-15
Tryckdatum: 2014-10-16
Nyckelord Ansökan, Engelskspråkig utbildning
Historik: 2012:26 Grundförfattning
  2012:26 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2014:55 ÄndringsförfattningPDF