Ändringsförfattning SKOLFS 2014:8

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:12) om bedömningsgrunder för de färdighetsprov som ska utgöra grund för antagning till dansarutbildningen

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 6 och 15 §§ förordningen (2011:7) om dansarutbildning
Beslutsdatum: 2014-02-13
Ikraftträdandedatum: 2014-03-05
Tryckdatum: 2014-02-26
Nyckelord Dansarutbildning, Färdighetsprov
Historik: 2011:12 Grundförfattning
  2011:12 Senaste lydelse
  2015:29 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2014:8 ÄndringsförfattningPDF