Ändringsförfattning SKOLFS 2014:84

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:72) om ämnesplan för ämnet serveringskunskap i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039) och 2 kap. 13 § förordningen om vuxenutbildning (2011:1108)
Beslutsdatum: 2014-10-15
Ikraftträdandedatum: 2015-01-01
Tryckdatum: 2014-10-23
Nyckelord Gymnasieskola, Yrkesprogram, Ämnesplan
Historik: 2010:72 Grundförfattning
  2010:72 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2014:84 ÄndringsförfattningPDF