Ändringsförfattning SKOLFS 2014:87

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:104) om ämnesplan för ämnet hotell i gymnasiesärskolan och inom särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039) och 2 kap. 13 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2014-10-15
Ikraftträdandedatum: 2015-01-01
Tryckdatum: 2014-10-23
Nyckelord Gymnasiesärskola, Ämnesplan
Historik: 2013:104 Grundförfattning
  2013:104 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2014:87 ÄndringsförfattningPDF