Ändringsförfattning SKOLFS 2014:88

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:38) om kurser för barn- och fritidsprogrammet

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 5 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2014-10-24
Ikraftträdandedatum: 2015-01-01
Tryckdatum: 2014-11-05
Nyckelord Gymnasieskola, Kurs, Yrkesprogram
Historik: 2010:38 Grundförfattning
  2010:38 Senaste lydelse
  2010:38 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2014:88 ÄndringsförfattningPDF