Ändringsförfattning SKOLFS 2014:89

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:40) om kurser för el- och energiprogrammet

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 5 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2014-10-24
Ikraftträdandedatum: 2015-01-01
Tryckdatum: 2014-11-05
Nyckelord Gymnasieskola, Kurs, Yrkesprogram
Historik: 2010:40 Grundförfattning
  2010:40 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2014:89 ÄndringsförfattningPDF