Ändringsförfattning SKOLFS 2014:91

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:43) om kurser för hantverksprogrammet

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 5 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2014-10-24
Ikraftträdandedatum: 2015-01-01
Tryckdatum: 2014-11-05
Nyckelord Gymnasieskola, Kurs, Yrkesprogram
Historik: 2010:43 Grundförfattning
  2010:43 Senaste lydelse
  2010:43 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2014:91 ÄndringsförfattningPDF