Ändringsförfattning SKOLFS 2014:96

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:17) om kurser för programmet för skog, mark och djur i gymnasiesärskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 5 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2014-10-24
Ikraftträdandedatum: 2015-01-01
Tryckdatum: 2014-11-05
Nyckelord Gymnasiesärskola, Kurs
Historik: 2013:17 Grundförfattning
  2013:17 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2014:96 ÄndringsförfattningPDF