Ändringsförfattning SKOLFS 2014:98

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:47) om kurser för restaurang- och livsmedelsprogrammet

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 5 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2014-11-25
Ikraftträdandedatum: 2015-01-01
Tryckdatum: 2014-12-12
Nyckelord Gymnasieskola, Kurs, Yrkesprogram
Historik: 2010:47 Grundförfattning
  2010:47 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2014:98 ÄndringsförfattningPDF