Ändringsförfattning SKOLFS 2014:99

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2014:82) om ämnesplan för ämnet styckningskunskap i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039) och 2 kap. 13 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2014-11-25
Ikraftträdandedatum: 2015-01-01
Tryckdatum: 2014-12-12
Nyckelord Gymnasieskola, Yrkesprogram, Ämnesplan
Historik: 2014:82 Grundförfattning
  2014:82 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2014:99 ÄndringsförfattningPDF