Ändringsförfattning SKOLFS 2015:33

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:17) om ämnesplan och kunskapskrav för ämnet dansteknik för yrkesdansare i yrkesdansarutbildningen

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 15 § förordningen (2011:7) om dansarutbildning
Beslutsdatum: 2015-06-10
Ikraftträdandedatum: 2015-08-01
Tryckdatum: 2015-06-30
Nyckelord Dansarutbildning, Gymnasieskola, Ämnesplan
Historik: 2011:17 Grundförfattning
  2011:17 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2015:33 ÄndringsförfattningPDF