Ändringsförfattning SKOLFS 2015:34

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:196) om vilka kurser enligt kursplaner som motsvaras av kurser enligt ämnesplaner och får ingå i en gymnasieexamen

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: Sjätte och elfte punkterna i övergångsbestämmelserna till gymnasieförordningen (2010:2039) och med stöd av sjätte punkten i övergångsbestämmelserna till förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2015-06-10
Ikraftträdandedatum: 2015-07-14
Tryckdatum: 2015-06-30
Nyckelord Betyg, Gymnasieskola, Kurs, Kursplaner, Ämnesplan
Historik: 2011:196 Grundförfattning
  2011:196 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2015:34 ÄndringsförfattningPDF