Ändringsförfattning SKOLFS 2015:37

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 2 kap. 26 och 29 §§ förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare
Beslutsdatum: 2015-06-24
Ikraftträdandedatum: 2015-07-15
Tryckdatum: 2015-07-09
Nyckelord Behörighet, Lärarlegitimation
Historik: 2012:4 Grundförfattning
  2012:4 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2015:37 ÄndringsförfattningPDF