Ändringsförfattning SKOLFS 2015:41

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:110) om ämnesplan för ämnet serveringskunskap i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039) och 2 kap. 13 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2015-06-24
Ikraftträdandedatum: 2015-07-15
Tryckdatum: 2015-07-09
Nyckelord Gymnasiesärskola, Ämnesplan
Historik: 2013:110 Grundförfattning
  2013:110 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2015:41 ÄndringsförfattningPDF