Ändringsförfattning SKOLFS 2015:44

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:19) om kunskapskrav för grundskolans ämnen

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 3 § förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
Beslutsdatum: 2015-07-10
Ikraftträdandedatum: 2015-09-24
Tryckdatum: 2015-09-10
Nyckelord Betyg, Grundskola, Kunskapskrav
Historik: 2011:19 Grundförfattning
  2011:19 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2015:44 ÄndringsförfattningPDF