Ändringsförfattning SKOLFS 2015:45

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:28) om kursplaner för grundsärskolans ämnen och ämnesområden

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 2 § förordningen (SKOLFS 2010:255) om läroplan för grundsärskolan
Beslutsdatum: 2015-07-10
Ikraftträdandedatum: 2015-09-24
Tryckdatum: 2015-09-10
Nyckelord Grundsärskola, Kursplaner
Historik: 2011:28 Grundförfattning
  2011:28 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2015:45 ÄndringsförfattningPDF