Ändringsförfattning SKOLFS 2015:46

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:29) om kunskapskrav för grundsärskolans ämnen och ämnesområden

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 2 § förordningen (SKOLFS 2010:255) om läroplan för grundsärskolan
Beslutsdatum: 2015-07-10
Ikraftträdandedatum: 2015-09-24
Tryckdatum: 2015-09-10
Nyckelord Betyg, Grundsärskola, Kunskapskrav
Historik: 2011:29 Grundförfattning
  2011:29 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2015:46 ÄndringsförfattningPDF