Ändringsförfattning SKOLFS 2015:48

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:157) om utformningen av slutbetyg i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 6 kap. 23 § skolförordningen (2011:185)
Beslutsdatum: 2015-11-12
Ikraftträdandedatum: 2016-01-01
Tryckdatum: 2015-11-27
Nyckelord Betyg, Grundskola, Grundsärskola, Specialskola
Historik: 2011:157 Grundförfattning
  2011:157 Senaste lydelse
  2012:5 Ändringsförfattning
  2019:8 Ändringsförfattning
  2020:57 Ändringsförfattning
  2022:17 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2015:48 ÄndringsförfattningPDF