Ändringsförfattning SKOLFS 2015:49

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2014:50) om utformningen av terminsbetyg i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 6 kap. 23 § skolförordningen (2011:185)
Beslutsdatum: 2015-11-12
Ikraftträdandedatum: 2016-01-01
Tryckdatum: 2015-11-27
Nyckelord Betyg
Historik: 2014:50 Grundförfattning
  2014:50 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2015:49 ÄndringsförfattningPDF