Ändringsförfattning SKOLFS 2015:50

Föreskrifter om fortsatt giltighet av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:137) om utformningen av betygsdokument för gymnasiebetyg i försöksverksamhet med spetsutbildning i grundskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 13 § förordningen (2011:355) om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser
Beslutsdatum: 2015-11-12
Ikraftträdandedatum: 2016-01-01
Tryckdatum: 2015-11-27
Nyckelord Betyg, Försöksverksamhet, Grundskola, Spetsutbildning
Historik: 2013:137 Grundförfattning
  2013:137 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2015:50 ÄndringsförfattningPDF