Ändringsförfattning SKOLFS 2015:6

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:44) om kurser för hotell- och turismprogrammet

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 1 och 5 §§ gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2015-03-30
Ikraftträdandedatum: 2015-05-15
Tryckdatum: 2015-04-08
Nyckelord Gymnasieskola, Kurs, Yrkesprogram
Historik: 2010:44 Grundförfattning
  2010:44 Senaste lydelse
  2010:44 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2015:6 ÄndringsförfattningPDF