Ändringsförfattning SKOLFS 2015:8

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2008:83) om ansökan om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 3 § förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning
Beslutsdatum: 2015-04-15
Ikraftträdandedatum: 2015-05-08
Tryckdatum: 2015-04-24
Nyckelord Försöksverksamhet, Gymnasieskola, Riksrekryterande utbildningar, Spetsutbildning
Historik: 2008:83 Grundförfattning
  2008:83 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2015:8 ÄndringsförfattningPDF