Ändringsförfattning SKOLFS 2015:9

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:29) om ansökan om en ny kurs

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 14 kap. 2 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2015-04-15
Ikraftträdandedatum: 2015-07-01
Tryckdatum: 2015-04-24
Nyckelord Ansökan, Kurs
Historik: 2010:29 Grundförfattning
  2010:29 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2015:9 ÄndringsförfattningPDF