Ändringsförfattning SKOLFS 2016:14

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:57) om kunskapskrav för vissa ämnen i specialskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 3 § förordningen (SKOLFS 2010:250) om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall.
Beslutsdatum: 2016-04-06
Ikraftträdandedatum: 2016-07-01
Tryckdatum: 2016-04-14
Nyckelord Kunskapskrav, Specialskola
Historik: 2011:57 Grundförfattning
  2011:57 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2016:14 ÄndringsförfattningPDF