Ändringsförfattning SKOLFS 2016:15

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:147) om statsbidrag till huvudmän som inrättar karriärsteg för lärare

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 28 § förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare
Beslutsdatum: 2016-04-06
Ikraftträdandedatum: 2016-07-01
Tryckdatum: 2016-04-14
Nyckelord Karriärsteg, Statsbidrag
Historik: 2013:147 Grundförfattning
  2013:147 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2016:15 ÄndringsförfattningPDF