Ändringsförfattning SKOLFS 2016:22

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:46) om kurser för naturbruksprogrammet

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 5 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2016-05-18
Ikraftträdandedatum: 2016-07-01
Tryckdatum: 2016-05-27
Nyckelord Gymnasieskola, Kurs, Yrkesprogram
Historik: 2010:46 Grundförfattning
  2010:46 Senaste lydelse
  2010:46 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2016:22 ÄndringsförfattningPDF