Ändringsförfattning SKOLFS 2016:35

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2016:11) om ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer samt legitimation för lärare och förskollärare

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 6 § förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare samt 10 kap. 1 § förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer
Beslutsdatum: 2016-05-25
Ikraftträdandedatum: 2016-06-07
Tryckdatum: 2016-06-02
Nyckelord Ansökan, Förskollärare, Lärare, Lärarlegitimation, Yrkeskvalifikation
Historik: 2016:11 Grundförfattning
  2016:11 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2016:35 ÄndringsförfattningPDF