Ändringsförfattning SKOLFS 2016:37

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2016-05-12
Ikraftträdandedatum: 2016-07-01
Tryckdatum: 2016-06-08
Nyckelord Läroplaner, Förskola
Historik: 1998:16 Grundförfattning
  1998:16 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2016:37 ÄndringsförfattningPDF