Ändringsförfattning SKOLFS 2016:40

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:251) om läroplan för sameskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2016-05-12
Ikraftträdandedatum: 2016-07-01
Tryckdatum: 2016-06-08
Nyckelord Fritidshem, Förskoleklass, Läroplaner, Sameskola
Historik: 2010:251 Grundförfattning
  2010:251 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2016:40 ÄndringsförfattningPDF