Upphävd: Den här författningen upphävdes 2018-01-01.
Ändringsförfattning SKOLFS 2016:42

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2009:2) om kursplan för utbildning i svenska för invandrare

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2016-05-19
Ikraftträdandedatum: 2016-07-01
Tryckdatum: 2016-06-08
Nyckelord Kursplaner, Svenskundervisning för invandrare
Historik: 2009:2 Grundförfattning
  2009:2 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2016:42 ÄndringsförfattningPDF