Ändringsförfattning SKOLFS 2016:44

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2012:101) om läroplan för vuxenutbildningen

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2016-05-19
Ikraftträdandedatum: 2016-07-01
Tryckdatum: 2016-06-08
Nyckelord Läroplaner, Vuxenutbildning
Historik: 2012:101 Grundförfattning
  2012:101 Senaste lydelse
  2012:101 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2016:44 ÄndringsförfattningPDF