Ändringsförfattning SKOLFS 2016:48

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:101) om ämnesplan för ämnet psykiatri i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039) och 2 kap. 13 § förordningen om vuxenutbildning (2011:1108)
Beslutsdatum: 2016-06-01
Ikraftträdandedatum: 2016-07-01
Tryckdatum: 2016-06-15
Nyckelord Gymnasieskola, Yrkesprogram, Ämnesplan
Historik: 2010:101 Grundförfattning
  2010:101 Senaste lydelse
  2010:101 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2016:48 ÄndringsförfattningPDF