Ändringsförfattning SKOLFS 2016:52

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:8) om betygskatalog för vuxenutbildning

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 26 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2016-06-01
Ikraftträdandedatum: 2016-07-01
Tryckdatum: 2016-06-15
Nyckelord Betyg, Vuxenutbildning
Historik: 2012:8 Grundförfattning
  2012:8 Senaste lydelse
  2012:88 Ändringsförfattning
  2013:150 Ändringsförfattning
  2014:22 Ändringsförfattning
  2018:7 Ändringsförfattning
  2020:169 Ändringsförfattning
  2020:58 Ändringsförfattning
  2021:30 Ändringsförfattning
  2021:67 Ändringsförfattning
  2022:18 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2016:52 ÄndringsförfattningPDF