Ändringsförfattning SKOLFS 2016:58

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2014:120) om utformningen av intyg i kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 26 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2016-06-01
Ikraftträdandedatum: 2016-07-01
Tryckdatum: 2016-06-15
Nyckelord Intyg
Historik: 2014:120 Grundförfattning
  2014:120 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2016:58 ÄndringsförfattningPDF