Ändringsförfattning SKOLFS 2016:59

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2015:7) om elevmedverkan i skolenhetens arbetsmiljöarbete genom elevskyddsombud

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 18 b § arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Beslutsdatum: 2016-06-01
Ikraftträdandedatum: 2016-07-01
Tryckdatum: 2016-06-15
Nyckelord Elevskyddsombud
Historik: 2015:7 Grundförfattning
  2015:7 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2016:59 ÄndringsförfattningPDF