Ändringsförfattning SKOLFS 2016:60

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2015:60) om nationella slutprov i utbildning i svenska för invandrare andra kalenderhalvåret 2016 och första kalenderhalvåret 2017

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 10 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2016-06-01
Ikraftträdandedatum: 2016-07-01
Tryckdatum: 2016-06-15
Nyckelord Prov, Svenskundervisning för invandrare
Historik: 2015:60 Grundförfattning
  2015:60 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2016:60 ÄndringsförfattningPDF