Ändringsförfattning SKOLFS 2016:7

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2014:113) om ämnesprov i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan läsåret 2015/2016

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 9 kap. 22 § skolförordningen (2011:185)
Beslutsdatum: 2016-03-10
Ikraftträdandedatum: 2016-04-15
Tryckdatum: 2016-03-18
Nyckelord Grundskola, Prov, Ämnesprov
Historik: 2014:113 Grundförfattning
  2014:113 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2016:7 ÄndringsförfattningPDF