Ändringsförfattning SKOLFS 2016:8

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2014:114) om ämnesprov i årskurs 4, 7 och 10 i specialskolan läsåret 2015/2016

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 11 kap. 12 § skolförordningen (2011:185)
Beslutsdatum: 2016-03-10
Ikraftträdandedatum: 2016-04-15
Tryckdatum: 2016-03-18
Nyckelord Prov, Specialskola, Ämnesprov
Historik: 2014:114 Grundförfattning
  2014:114 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2016:8 ÄndringsförfattningPDF