Ändringsförfattning SKOLFS 2016:82

Föreskrifter om ändring i Specialpedagogiska skolmyndighetens föreskrifter (SKOLFS 2010:17) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar

Utges av: Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bemyndigande: 15 och 23 §§ förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar
Beslutsdatum: 2016-12-16
Ikraftträdandedatum: 2017-02-01
Tryckdatum: 2016-12-27
Nyckelord Statsbidrag, Teckenspråk
Historik: 2010:17 Grundförfattning
  2010:17 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2016:82 ÄndringsförfattningPDF